Świadectwa energetyczne budynków

9 maja 2023

Świadectwa energetyczne budynków w zasobach naszej Spółdzielni są dostępne na stronie internetowej SMO w zakładce „Nasze zasoby” jako linki z adresami nieruchomości oraz wywieszone w wersji skróconej w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że świadectwa energetyczne poszczególnych lokali wystawiane są na indywidualne zamówienia lokatorów/właścicieli przez dowolne firmy audytorskie. Spółdzielnia nie pośredniczy w tych działaniach.

Do góry