Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska”

Początki historii SM „Osowska” związane są z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, która powstała w 1959 roku. Pierwsze budynki tworzące dzisiejszy potencjał SM „Osowska” powstawały w latach 1963 – 1964.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że część naszych budynków przez wiele lat tworzyła Osiedle „Szaserów”, by w roku 2001 wyodrębnić się i stworzyć Osiedle „Osowska”. W tym okresie liczba członków RSM wzrosła do ponad 13 tysięcy zamieszkałych w kilkunastu osiedlach. Powstały naturalne tendencje do przekształcania osiedli w samodzielne spółdzielnie mieszkaniowe

Punktem zwrotnym był rok 2003, w którym problemy podziału RSM nabrały wyraźnego przyspieszenia. Decydującym stał się dzień 27 czerwca 2003 roku – kiedy Zebranie Grup Członkowskich podjęło Uchwałę nr 23 – Zasady i Kryteria Podziału Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Warszawie. Wśród osiedli, które wyodrębniły się z RSM, znalazło się Osiedle „Osowska”.

W dniach 8 i 18 grudnia 2003 roku odbyło się Zebranie Członków RSM „Osiedle Młodych” przechodzących do nowopowstałej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska”, na którym uchwalono Statut nowej spółdzielni i dokonano wyboru Rady Nadzorczej.
Usankcjonowanie prawne decyzji tego Zebrania nastąpiło w dniu 23 czerwca 2004 roku, kiedy to nastąpił wpis Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” do KRS.
Dnia 15 lipca 2004 roku Rada Nadzorcza podjęła swoją pierwszą Uchwałę o powstaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska”.

Do góry