Struktura organizacyjna

Rada Nadzorcza
Zbigniew Krzewski Przewodniczący
Dariusz Ciach Z-ca Przewodniczącego
Joanna Krupińska Sekretarz
Komisja Rewizyjna
Dariusz Ciach Przewodniczący
Małgorzata Zaremba Z-ca Przewodniczącego
Monika Sudak Członek
Komisja GZM
Przewodniczący
Janusz Lisiak Z-ca Przewodniczącego
Zbigniew Krzewski Członek
Komisja Organizacyjno-Mieszkaniowa
Elżbieta Bąk Przewodnicząca
Joanna Krupińska Z-ca Przewodniczącej
Jacek Prus Członek
Zarząd dwuosobowy
Marek Drabik Prezes Zarządu
Grażyna Majczyna Główna Księgowa – Członek Zarządu
Biuro Spółdzielni
Kadry i sekretariat 22 612-33-28
Czynsze i media 22 370-22-41
Dział członkowsko-mieszkaniowych, wkłady, termomodernizacja i windykacja 22 370-22-44
Księgowość i płace 22 370-22-42
Administrator 22 370-21-49
Gospodarze domów
1. p. Dorota Osowska 80, Szaserów 115A, Wspólna Droga 15
2. p. Elżbieta Garwolińska 12, Garwolińska 14, Szaserów 113
3. p. Lina Garwolińska 18, Szaserów 121, Szaserów 117A
4. p. Henryk Osowska 86, Osowska 88
5. p. Paweł Garwolińska 16a, Szaserów 115, Osowska 82A
6. p. Bożena Osowska 73/79, Osowska 85,  Kordeckiego 15/17, Żółkiewskiego 18
7. p. Bożena Garwolińska 6, Osowska 89, Kordeckiego 62
Do góry