Spółdzielnia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska”
ul. Wspólna Droga 13
04-345 Warszawa

NIP 1132486307     REGON  015755089     KRS  0000210962

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dominik Stan _____________________________________ mail: dane.osobowe@smosowska.eu

Sekretariat: _________tel. 22 612 33 28   fax. 22 370 22 69   mail: sekretariat@smosowska.eu

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: tel. 22 370 22 44        mail:czlonkowsko.mieszkaniowy@smosowska.eu

Księgowość:  _______________________tel. 22 370 22 42        mail: ksiegowosc@smosowska.eu

Administrator: _____________________tel. 22 370 21 49         mail: techniczny@smosowska.eu

Rozliczenia mediów i opłat: _______tel. 22 370 22 41         mail: media@smosowska.eu

Uwaga:
Każdy właściciel / najemca mieszkania ma indywidualne bankowe konto opłat eksploatacyjnych i wyłącznie na nie powinien dokonywać wpłat.

Godziny przyjęć mieszkańców:

Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek, Środa, Czwartek: 8.00 – 16.00
Piątek: dzień bez przyjęć

Informacja: RADA NADZORCZA PEŁNI DYŻURY W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 17.00 – 18.00

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 

MAJ/CZERWIEC 2024

27 MAJA              – MAŁGORZATA ZAREMBA
3 CZERWCA         – ELŻBIETA BĄK
10 CZERWCA       – DARIUSZ CIACH
17 CZERWCA       – POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ
24 CZERWCA      – JOANNA KRUPIŃSKA
Do góry