Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGÓW

Zarząd SM Osowska informuje o rozstrzygnięciu przetargów na remonty balkonów na nieruchomościach Osowska 80 i Kordeckiego 15/17. Do postępowania przetargowego w formie konkursu ofert zgłosiło się 4 oferentów. Komisja przetargowa wybrała następujące firmy: Osowska 80 – Firma SOLBUD Soból Sylwester, 26-807 Radzanów, termin zakończenia robót 31.08.2023r. Kordeckiego 15/17 – Firma APEKS Wiesław Wydryszewski, 07-201 Wyszków, …

23 maja 2023 więcej ...

BIULETYN INFORMACYJNY MAJ 2023

biuletyn 5-2023

16 maja 2023 więcej ...

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSOWSKA”

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Osowska

16 maja 2023 więcej ...

Świadectwa energetyczne budynków

Świadectwa energetyczne budynków w zasobach naszej Spółdzielni są dostępne na stronie internetowej SMO w zakładce „Nasze zasoby” jako linki z adresami nieruchomości oraz wywieszone w wersji skróconej w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie informujemy, że świadectwa energetyczne poszczególnych lokali wystawiane są na indywidualne zamówienia lokatorów/właścicieli przez dowolne firmy audytorskie. Spółdzielnia nie pośredniczy w tych działaniach.

9 maja 2023 więcej ...

KONKURS OFERT NA REMONT BALKONÓW

Zarząd SM Osowska zaprasza potencjalnych wykonawców do złożenia ofert na remont balkonów w nieruchomościach Kordeckiego 15/17 i Osowska 80. Szczegóły w linku konkurs ofert .

4 kwietnia 2023 więcej ...

Rekompensaty dla odbiorców ciepła VEOLIA

Zarząd SM Osowska zwrócił się do dostawcy ciepła Veolii z pytaniem o korekty wyrównawcze cen ciepła. W załączeniu przedstawiamy korespondencję. Rekompensata ta została uwzględniona w ostatnim rozliczeniu mediów i nie należy jej odliczać od opłat eksploatacyjnych za lokal i traktować wyłącznie jako informację. pismo do Veolia           odpowiedź Veolia

31 marca 2023 więcej ...
Do góry