Rekompensaty dla odbiorców ciepła VEOLIA

31 marca 2023

Zarząd SM Osowska zwrócił się do dostawcy ciepła Veolii z pytaniem o korekty wyrównawcze cen ciepła.

W załączeniu przedstawiamy korespondencję.

Rekompensata ta została uwzględniona w ostatnim rozliczeniu mediów i nie należy jej odliczać od opłat eksploatacyjnych za lokal i traktować wyłącznie jako informację.

pismo do Veolia           odpowiedź Veolia

Do góry