OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2 marca 2022

Rada Nadzorcza zwraca się z zapytaniem ofertowym na badanie bilansu za 2021 rok. Oferty prosimy składać w formie papierowej do dnia 17.03.2022r. do godziny 12.00.


Oferta ma dotyczyć wyłącznie badania bilansu za 2021 rok.


Oferent ma obowiązek przedstawienia harmonogramu przebiegu prac kontrolnych, oraz dokument potwierdzający przeprowadzenia badania co najmniej w trzech Spółdzielniach w okresie ostatnich 3lat.

Do góry