OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT NA WYMIANĘ WODOMIERZY

27 lutego 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do konkursu ofert na wykonanie prac związanych z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych będących w zasobach SM „Osowska”.

Składanie ofert do dnia: 19.03.2020r. do godziny 14.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.03.2020r. o godzinie 12.00

Postępowanie ma charakter jawny. Telefon kontaktowy ze Spółdzielnią: 22 370 21 49

SM „Osowska” zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Wykaz budynków wraz z ilością wodomierzy przeznaczonych  do wymiany:

 1.  Garwolińska 16a – około 303 szt.
 2.  Szaserów 117a – około 313 szt.
 3.  Szaserów 115a – około 289 szt.
 4.  Osowska 82a – około 310 szt.
 5.  Osowska 80 – około 311 szt.
 6.  Wspólna Droga 15 – około 310 szt.
 7.  Osowska 88 – około 184 szt.
 8.  Osowska 86 – około 188 szt.
 9.  Garwolińska 6 – około 260 szt.
 10.  Osowska 89 – około 260 szt.
 11.  Osowska 85 – około 258 szt.
 12.  Kordeckiego 62 – około 322 szt.
 13.  Osowska 73/79 – około 146 szt.
 14.  Kordeckiego 15/17 – około 118 szt.
 15.  Żółkiewskiego 18 – około 64 szt. 

W związku z podjęciem uchwały o przyjęciu zasad pracy w przypadku konieczności podjęcia działań ochrony zdrowia pracowników oraz mieszkańców Spółdzielni przed COVID-19 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Osowska” postanowił odroczyć bezterminowo otwarcie ofert na wymianę wodomierzy.

Spółdzielnia zobowiązuje się umieścić ogłoszenie na stronie internetowej z nowym terminem otwarcia ofert na co najmniej 7 dni przed nowo ustaloną datą.

Do góry