OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

12 marca 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do konkursu ofert na wykonanie wymiany okien w pawilonie użytkowym przy ulicy: Osowskiej 84B.

Składanie ofert do dnia 23.03.2018r. godzina 12.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2018r, o godzinie 14.00

Postępowanie ma charakter jawny.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Małgorzata Sojak tel. 22 370 21 49 

SM Osowska zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru ofert albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji zlecenia został wybrany Wykonawca:

 

Instal DIAMENT

ul. Zamieniecka 76

Warszawa

 

Do góry