Konkursy i oferty

OGŁOSZENIE – OFERTY

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osowska” zbiera oferty na wykonanie prac obejmujących realizację zadań związanych z kompleksową pielęgnacją zieleni w okresie wegetacyjnym roślin: od 1 kwietnia do 30 listopada. Prace polegające na : koszeniu trawników – raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października  pielęgnacji żywopłotów i krzewów – cięcia dwa razy w sezonie wegetacyjnym pieleniu krzewów …

19 listopada 2019 więcej ...

OGŁOSZENIE – OFERTY

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osowska” zbiera oferty na wykonanie prac polegających na wykonaniu przeglądów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach usługowych będących w zasobach SM „Osowska” (według załącznika) Oferty prosimy składać osobiście lub na adres mailowy techniczny@smosowska.pl Termin składania ofert 30.09.2019r.   wykaz lokali

16 września 2019 więcej ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do przetargu na wykonanie robót związanych z wykonaniem ocieplenia elewacji budynku biurowo-garażowego (pierwszy etap robót), oraz wymianę drogi i podjazdów do garaży (drugi etap robót), przy ulicy Osowskiej 84 A i Osowskiej 84B. Składanie ofert o dnia 29.08.2019r. godzina 14.00 Otwarcie ofert nastąpi dnia …

14 sierpnia 2019 więcej ...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do konkursu ofert na wykonanie robót związanych z przebudową instalacji wentylacji grawitacyjnej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Garwolińskiej 18 . Składanie ofert do dnia: 19.07.2019r. godzina 14.00 Otwarcie ofert nastąpi dni 31.07.2019r. o godzinie 13.00 Postępowanie ma charakter jawny. tel. kontaktowy ze Spółdzielnią …

4 lipca 2019 więcej ...

OGŁOSZENIE – OFERTY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” zbiera oferty na wykonanie prac polegających na czyszczeniu z elewacji graffiti w budynku  mieszkalnym przy ulicy Kordeckiego 15/17. Oferty prosimy składać osobiście lub na adres mailowy techniczny@smosowska.pl Termin składania ofert 22.07.2019r.

3 lipca 2019 więcej ...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do konkursu ofert na wykonanie remontu dachu w garażach przy ulicy Osowskiej 83 i 87, Żółkiewskiego 18A i B. Składanie ofert do dnia 23.03.2018r. godzina 12.00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2018r. o godzinie 13.00 Postępowanie ma charakter jawny. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: …

12 marca 2018 więcej ...
Do góry