Aktualności

III TERMIN ODCZYTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ZAŁĄCZENIU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWU HARMONOGRAM Z III TERMINEM ODCZYTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. JEDNOCZEŚNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSOWSKA PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z REGULAMINEM ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III TERMIN ODCZYTÓW JEST PŁATNY. III termin SM Osowska

24 października 2017 więcej ...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa OSOWSKA w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu drogi wewnętrznej. Składanie ofert do dnia 17.11.2017r. godzina 12°° Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2017r. o godzinie 13°° Postępowanie ma charakter jawny. Osoba do kontaktu z oferentami: Małgorzata Sojak tel. 22 370 21 49

17 października 2017 więcej ...

HARMONOGRAM II TERMIN ODCZYTÓW.

II termin SM Osowska

12 października 2017 więcej ...

II termin montażu podzielników Garwolińska 14 i Osowska 82a

Kopia II temin SM Osowska-1

3 października 2017 więcej ...

Harmonogram odczytów centralnego ogrzewania.

Kopia harmonogram osowska 2017r. 1

3 października 2017 więcej ...

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekazujemy Państwu link do strony internetowej Miasta Stołecznego Warszawy w celu zapoznania się z procedurą składania wniosku.   http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przekszta-cenie-prawa-u-ytkowania-wieczystego-w-prawo-w-0

20 września 2017 więcej ...
Do góry