Aktualności

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY ULICY OSOWSKIEJ 73/79

Harmonogram wymiany c.o Osowska 73 79

4 kwietnia 2022 więcej ...

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza zwraca się z zapytaniem ofertowym na badanie bilansu za 2021 rok. Oferty prosimy składać w formie papierowej do dnia 17.03.2022r. do godziny 12.00. Oferta ma dotyczyć wyłącznie badania bilansu za 2021 rok. Oferent ma obowiązek przedstawienia harmonogramu przebiegu prac kontrolnych, oraz dokument potwierdzający przeprowadzenia badania co najmniej w trzech Spółdzielniach w okresie ostatnich …

2 marca 2022 więcej ...

OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK. OFERTY Z PODANIEM CENY I PROPONOWANEGO TERMINU BADANIA BILANSU, PROSIMY PRZESYŁAĆ W KOPECIE NA ADRES:   SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” UL. WSPÓLNA DROGA 13 04-345 WARSZAWA Z DOPISKIEM „BILANS” OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 28.01.2022r. WŁĄCZNIE.   Rada Nadzorcza SM „Osowska” podjęła …

14 stycznia 2022 więcej ...

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘTYM BIURZE SPÓŁDZIELNI.

ogłoszenie o zamknietym biurze Spółdzielni

3 stycznia 2022 więcej ...

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA ST. WARSZAWY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA ST. WARSZAWY USTALA SIĘ STAWKĘ ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM W WYSOKOŚCI 85,00 ZŁ.

29 grudnia 2021 więcej ...

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘTYM BIURZE SPÓŁDZIELNI W DNIU 27.12.2021r.

ogłoszenie o zamkniętym biurze Spółdzielni

20 grudnia 2021 więcej ...
Do góry