Aktualności

BIULETYN INFORMACYJNY MAJ 2023

biuletyn 5-2023

16 maja 2023 więcej ...

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSOWSKA”

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Osowska

16 maja 2023 więcej ...

Świadectwa energetyczne budynków

Świadectwa energetyczne budynków w zasobach naszej Spółdzielni są dostępne na stronie internetowej SMO w zakładce „Nasze zasoby” jako linki z adresami nieruchomości oraz wywieszone w wersji skróconej w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie informujemy, że świadectwa energetyczne poszczególnych lokali wystawiane są na indywidualne zamówienia lokatorów/właścicieli przez dowolne firmy audytorskie. Spółdzielnia nie pośredniczy w tych działaniach.

9 maja 2023 więcej ...

KONKURS OFERT NA REMONT BALKONÓW

Zarząd SM Osowska zaprasza potencjalnych wykonawców do złożenia ofert na remont balkonów w nieruchomościach Kordeckiego 15/17 i Osowska 80. Szczegóły w linku konkurs ofert .

4 kwietnia 2023 więcej ...

Rekompensaty dla odbiorców ciepła VEOLIA

Zarząd SM Osowska zwrócił się do dostawcy ciepła Veolii z pytaniem o korekty wyrównawcze cen ciepła. W załączeniu przedstawiamy korespondencję. Rekompensata ta została uwzględniona w ostatnim rozliczeniu mediów i nie należy jej odliczać od opłat eksploatacyjnych za lokal i traktować wyłącznie jako informację. pismo do Veolia           odpowiedź Veolia

31 marca 2023 więcej ...

BIULETYN INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Mając na uwadze zgłaszane przez mieszkańców problemy z dostępem do aktualnych informacji dotyczących spraw naszej spółdzielni oraz dbając o minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego związanego z brakiem dostępu do komputera lub Internetu (zwłaszcza seniorów), zarząd SM Osowska podjął decyzję o comiesięcznym wywieszaniu w gablotach na klatkach schodowych „Biuletynu informacyjnego SMO”. Biuletyn będzie zawierał najważniejsze, …

1 lutego 2023 więcej ...
Do góry