Aktualności

OGŁOSZENIE – PRZESUNIĘCIE TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

ZARZĄD NA POSIEDZENIU W DNIU 26.05.2021r. PODJĄŁ DECYZJĘ, IŻ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI, WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ – ILOŚĆ OSÓB PRZYPADAJĄCA NA 1m2 W PRZYPADKU ZGROMADZEŃ – ZMUSZONY JEST PRZESUNĄĆ TERMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ZAPLANOWANYW TERMINIE 26.06.2021r.  TERMIN WRZESNIOWY PODYKTOWANY JEST DALSZYMI LUZOWANIAMI RZĄDU RP W ZAKRESIE TRWAJACEJ PANDEMII COVID – 19 ORAZ OKRESEM WAKACYJNYM.

27 maja 2021 więcej ...

OGŁOSZENIE – 04.06.2021r. ZAMKNIĘTE BIURO SPÓŁDZILENI

OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” INFORMUJE, ŻE W DNIU 04.06.2021r. BIURO SPÓŁDZIELNI BĘDZIE NIECZYNNE.   JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE AWARIE MEDIÓW NALEZY ZGŁASZAĆ POD NUMEREM TELEFONU 508 994 031 AWARIE WIND NALEZY ZGŁASZAĆ 505 006 520

27 maja 2021 więcej ...

OGŁOSZENIE – WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” PODEJMIE WSPÓPŁARCĘ Z FIRMAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ USŁUGAMI: ALPINISTYCZNYMI  USŁUGAMI PORZĄDKOWYMI (WYWÓZ I UTYLIZACJA NIECZYSTOŚCI Z TERENU OSIEDLA ORAZ KORYTARZY PIWNICZNYCH) MYCIE ALTAN ŚMIETNIKOWYCH I ZSYPÓW  DEZYNSEKCJA I DERATYZACJA MYCIE ELEWACJI Z GRAFFITI  OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ W ZAKLEJONYCH KOPERTACH W BIURZE SPÓŁDZIELNI PRY ULICY WSPÓLNA DROGA 13

24 maja 2021 więcej ...

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

O G Ł O S Z E N I E   Działając na podstawie przepisów o Spółdzielniach Mieszkaniowych i obowiązujących w Spółdzielni regulaminach, Zarząd SM „OSOWSKA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna Droga 13 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.                                                                                                                                                         SZASERÓW 115 M 115 –  powierzchnia – 36,00m2, …

20 maja 2021 więcej ...

HARMONOGRAM KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SM „OSOWSKA”

Harmonogram kontroli przewodów kominowych

4 maja 2021 więcej ...

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” INFORMUJE, ŻE W DNIU 02.04.2021r. BIURO SPÓŁDZIELNI BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 12.00   JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE AWARIE MEDIÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMEREM TELEFONU 508 994 031 AWARIE WIND NALEŻY ZGŁASZAĆ 505 006 520

1 kwietnia 2021 więcej ...
Do góry