NOWA TARYFA OPŁAT ZA WODĘ – MPWiK

9 lipca 2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek MPWIK o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, […] na okres 3 lat.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 12 lipca 2024 r.

Jakie opłaty za wodę i ścieki?

Zgodnie z nową, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą,              od 12 lipca 2024 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą:

  • w pierwszym roku jej obowiązywania: 5,43 zł/m3wody i 8,29 zł/mᵌ ścieków – łącznie 13,72 zł;
  • w drugim roku jej obowiązywania: 5,90 zł/m3wody i 9,00 zł/m3 ścieków – łącznie 14,90 zł;
  • w trzecim roku jej obowiązywania – 6,35 zł/m3wody i 9,68 zł/m3 ścieków – łącznie 16,03 zł.

Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia na poziomie 3,85 m3 na osobę opłaty w pierwszym roku obowiązywania wzrosną o:

  • dla gospodarstwa domowego 1-osobowego o 8,70 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego 2-osobowego o 17,40 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego 3-osobowego o 26,10 zł miesięcznie.

Obowiązująca do 11 lipca 2024 r. taryfa, zgodnie z którą opłaty wynoszą: 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków – łącznie 11,46 zł, swoim poziomem odpowiadała taryfie, która była ustalona w 2012 r. Następnie w 2018 r. Spółka wystąpiła o obniżenie tej taryfy do poziomu 9,85 zł, co było możliwe po uprzednio przeprowadzonej w Spółce restrukturyzacji skutkującej istotnymi korzyściami finansowymi. Dzięki temu mieszkańcy mogli płacić obniżone kwoty przez ponad 6 lat. W grudniu 2022 r., Spółka otrzymała nową taryfę, zgodnie z którą w sposób minimalny zostały podniesione stawki za wodę i ścieki, co przełożyło się jedynie na niewielkie wzrosty opłat dla mieszkańców.

Zarząd SM Osowska informuje, że nowy wymiar czynszu zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2024 roku.

Pełna treść dokumentu pod linkiem: https://www.mpwik.com.pl/view/panstwowe-gospodarstwo-wodne-wody-polskie-zatwierdzilo-wniosek-mpwik-o-now-taryfe-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-miasta-stolecznego-warszawy-gmin-michalowice-nieporet-raszyn-serock-wieliszew-oraz-miast-piastow-i-pruszkow-na-okres-3-lat-nowa-taryfa-be

Do góry