WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

29 maja 2024

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSOWSKA”

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22.06.2024r. o godz. 12.00, w Szkole Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117.

  1. Materiały na Walne Zgromadzenie wraz z porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni, w godzinach urzędowania, od dnia 29.05.2024 roku oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Net Czynsze.
  2. W Walnym Zgromadzeniu SM „Osowska” mogą wziąć udział Członkowie Spółdzielni oraz Pełnomocnicy, którzy zobowiązani są do złożenia pełnomocnictwa na piśmie, najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków. Pełnomocnik, który nie dokona w/w obowiązku nie będzie brał udziału w głosowaniach.
  3. Mandaty upoważniające do zabierania głosu oraz do głosowania będą wydawane Członkom oraz Pełnomocnikom po stwierdzeniu tożsamości na podstawie posiadanego dowodu osobistego.
Do góry