ZAPYTANIE OFERTOWE

24 stycznia 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” w Warszawie
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO SKLADA ZAMÓWIENIE
na wymianę windy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
przy ulicy Szaserów 115a, zgodnie ze specyfikacją SWZ 

1. Formularz specyfikacji (SWZ) zawierającej szczegółowe informacje i inne materiały zostaną przesłane mailowo Oferentom lub można otrzymać bezpłatnie w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni.

2. Termin składania ofert – 2 luty 2024r. do godziny 12.00.

Dodatkowe informacje konkursowe:
1. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania ponosi Oferent.
2. Oferty dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub mailowo na adres: zarzad@smosowska.eu
4. Postępowanie przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, konserwacyjne, dostawy i usługi finansowane ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” w Warszawie”.

SWZ do pobrania – SWZ SZ115A

Do góry