KONKURS OFERT

28 lipca 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska”
ogłasza  

KONKURS OFERT na zaprojektowanie i wykonanie szybów windowych wraz z instalacją wind w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Garwolińskiej 18, Szaserów 121, Szaserów 115 i Szaserów 113, zgodnie z założeniami inwestycyjnymi.

  1. Formularz specyfikacji (SWZ) zawierającej szczegółowe informacje i inne materiały konkursowe można otrzymać bezpłatnie w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni: Warszawa, ul. Wspólna Droga 13, pokój nr 3.
  2. Termin składania ofert – 11 sierpnia 2023r. do godziny 12.00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 16 sierpnia 2023r. o godz.13.00.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn oraz nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie przez Oferentów materiałów
  5. Upoważnionymi do udzielania informacji i kontaktu z Oferentami są: p. Grzegorz Białek, p. Mirosław Zilski tel.22 879 89 27, email.:techniczny@smosowska.eu

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie konkurs windy

Specyfikacja Warunków Zamówienia: SWZ-windy

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne: Regulamin

Do góry