BIULETYN INFORMACYJNY

1 lutego 2023

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zgłaszane przez mieszkańców problemy z dostępem do aktualnych informacji dotyczących spraw naszej spółdzielni oraz dbając o minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego związanego z brakiem dostępu do komputera lub Internetu (zwłaszcza seniorów), zarząd SM Osowska podjął decyzję o comiesięcznym wywieszaniu w gablotach na klatkach schodowych „Biuletynu informacyjnego SMO”.

Biuletyn będzie zawierał najważniejsze, bieżące informacje dotyczące podejmowanych i planowanych przez spółdzielnie działań w zakresie konserwacji, remontów, zmian w prawie oraz wszelkich zdarzeń dotyczących mieszkańców.

Pierwszy biuletyn zostanie zamieszczony w gablotach na początku lutego 2023r.

https://smosowska.eu/wp-content/uploads/2023/01/biuletyn-2-2023-pdf-212×300.jpg

Do góry