INFORMACJA O AKTUALIZACJI STAWEK NA C.O. I C.W

30 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Od czerwca 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na, przestrzeni  kilkunastu miesięcy, na wniosek dostawcy energii cieplnej firmy Veolia, czterokrotnie podniósł ceny za podgrzew wody i centralne ogrzewanie:

  1. od 01.06.2021 Decyzją DRE.WRC.4210.13.2021.142XXIARy z dnia 10.05.2021 r.
  2. od 01.10.2021 Decyzją DRE.WRC.4210.23.7.2021.170.XVIIIARy.Ewy. z dnia 01.10.2021r.
  3. od 14.01.2022 Decyzją DRE.WRC.4210.44.2.2021.170XVIIIzm.RWy z dnia 29.12.2021 r .
  4. od 14.01.2022 Decyzją DRE.WRC.421016.2022.170XVIIIzm.2Rwy z mocą obowiązującą od 17.05.2022r.

W wyżej wymienionym okresie cena 1GJ wzrosła z 33,51 zł na 50,52 zł netto tj. o ok.50%.

Pozostałe opłaty za moc zamówioną i przesył ciepła również zostały zwiększone o około 10%.

Pomimo zmian cen za energię cieplną Spółdzielnia od 2020 roku nie podnosiła opłat.

Po rozliczeniu podgrzewu wody za I półrocze 2022 roku i porównaniu zaliczek wnoszonych przez Państwo i kosztów ponoszonych na ten cel zmuszeni jesteśmy zweryfikować wysokość dotychczasowych zaliczek    na podgrzew wody i centralne ogrzewanie.

Po przeprowadzonej analizie zmian cen Zarząd podjął decyzję o uaktualnieniu opłat za podgrzew wody i centralne ogrzewanie począwszy od 1 października 2022r. Stosowną informację otrzymacie Państwo do swoich skrzynek pocztowych do dnia 10 września 2022r.

Zarząd SM Osowska

Do góry