OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

14 stycznia 2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK.

OFERTY Z PODANIEM CENY I PROPONOWANEGO TERMINU BADANIA BILANSU, PROSIMY PRZESYŁAĆ W KOPECIE NA ADRES:

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA”

UL. WSPÓLNA DROGA 13

04-345 WARSZAWA

Z DOPISKIEM „BILANS”

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 28.01.2022r. WŁĄCZNIE.

 

Rada Nadzorcza SM „Osowska” podjęła decyzję o unieważnieniu konkursu ofert z dnia 14.01.2022 roku na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok, ze względu na to, że wszystkie oferty które wpłynęły do Spółdzielni przewyższały kwotę jaka przeznaczona była na przedmiotowe badanie.

 

 

Do góry