UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA ST. WARSZAWY

29 grudnia 2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA ST. WARSZAWY USTALA SIĘ STAWKĘ ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM W WYSOKOŚCI 85,00 ZŁ.

Do góry