Informacja dotycząca budynku Garwolińska 18

24 sierpnia 2021

SM „Osowska” informuje, że do Spółdzielni zwrócił się Przedstawiciel Komitetu blokowego z prośbą o zamieszczenie poniższej informacji dotyczącej budynku Garwolińska 18 (inwestycja ze środków własnych mieszkańców):

„Szanowni Państwo,

Z inicjatywy grupy mieszkańców wystąpiliśmy do Spółdzielni z wnioskiem o zakup i montaż windy zewnętrznej w naszym budynku. Winda w budynku podniesie standard budynku, zwiększy wartość nieruchomości, a ponad wszystko wpłynie na komfort życia osób zamieszkujących, w tym: starszych, niepełnosprawnych, poruszających się z wózkiem dziecięcym i wszystkich pozostałych, którzy dźwigają codzienne lub nieco większe zakupy.

Przy realizacji tego projektu Spółdzielnia, może skorzystać z pomocy ze środków publicznych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych”.

Jeśli chcieliby Państwo dołączyć się do w/w inicjatywy prosimy o zgłaszanie swojego poparcia do Komitetu Organizacyjnego budynku Garwolińska 18.

Do góry