OGŁOSZENIE – PRZESUNIĘCIE TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

27 maja 2021

ZARZĄD NA POSIEDZENIU W DNIU 26.05.2021r. PODJĄŁ DECYZJĘ, IŻ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI, WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ – ILOŚĆ OSÓB PRZYPADAJĄCA NA 1m2 W PRZYPADKU ZGROMADZEŃ – ZMUSZONY JEST PRZESUNĄĆ TERMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ZAPLANOWANYW TERMINIE 26.06.2021r. 

TERMIN WRZESNIOWY PODYKTOWANY JEST DALSZYMI LUZOWANIAMI RZĄDU RP W ZAKRESIE TRWAJACEJ PANDEMII COVID – 19 ORAZ OKRESEM WAKACYJNYM.

Do góry