HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY I PÓŁROCZE 2020r.

1 czerwca 2020

HARMONOGRAM NIE DOTYCZY BUDYNKÓW BĘDĄCYCH PO WYMIANIE WODOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM

Z A W I A D O M I E N I E !!!

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ PANDEMIĘ KORONAWIRUSA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” UPRZEJMNIE INFORMUJE, ŻE :
1.DRUKI DO WYPEŁNIENIA DOTYCZĄCE STANÓW WODOMIERZY W PAŃSTWA LOKALACH ZOSTANĄ DOSTARCZONE DO SKRZYNEK POCZTOWYCH W DNIU 22.06.2020r

2. SPÓŁDZIELNIA PROSI O WYPEŁNIENIE DRUKÓW I PRZEKAZANIE ICH W JEDNEJ Z TRZECH MOŻLIWYCH OPCJI:
– do gospodarza domu ( daty i godziny odbioru oświadczeń będą podane na drukach)
– wysłanie na adres mailowy media@smosowska.pl do dnia 02.07.2020r
– dostarczenie do skrzynki umieszczonej przy drzwiach biura Spółdzielni w nie przekraczalnym terminie 02.07.2020r

3. OSOBY , KTÓRE NIE DOSTARCZĄ DRUKÓW Z ODCZYTAMI W WYZNACZONYCH TERMINACH ROZLICZONE ZOSTANĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYM REGULAMINEM ROZLICZEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSOWSA”

Do góry