OGŁOSZENIE – OFERTY

27 lutego 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osowska” zbiera oferty na wykonanie prac obejmujących realizację zadań związanych z kompleksową pielęgnacją zieleni w okresie wegetacyjnym roślin: od 1 kwietnia do 30 listopada.

Prace polegające na :

  • koszeniu trawników – raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października
  • pielęgnacji żywopłotów i krzewów – cięcia dwa razy w sezonie wegetacyjnym
  • pieleniu krzewów i żywopłotów – dwa razy w sezonie wegetacyjnym
  • grabienie liści – według potrzeb
  • nawożenie trawników – jeden raz w sezonie wegetacyjnym
  • nawożenie krzewów – jeden raz w sezonie wegetacyjnym

Płatne ryczałtowo.

Tereny w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej “Osowska”

Mapa do wglądu w biurze Spółdzielni.

Oferty prosimy składać osobiście w biurze Spółdzielni w Warszawie ulica Wspólna Droga 13.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2020r. do godziny 12.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.03.2020r. o godzinie 12.00

Do góry