OGŁOSZENIE – OFERTY

19 listopada 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osowska” zbiera oferty na wykonanie prac obejmujących realizację zadań związanych z kompleksową pielęgnacją zieleni w okresie wegetacyjnym roślin: od 1 kwietnia do 30 listopada.

Prace polegające na :

koszeniu trawników – raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października 

pielęgnacji żywopłotów i krzewów – cięcia dwa razy w sezonie wegetacyjnym

pieleniu krzewów i żywopłotów – dwa razy w sezonie wegetacyjnym

nawożenie trawników – jeden raz w sezonie wegetacyjnym

nawożenie krzewów – jeden raz w sezonie wegetacyjnym

Płatne ryczałtowo.

Tereny w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska”

Mapa do wglądu w biurze Spółdzielni.

Oferty prosimy składać osobiście w biurze Spółdzielni w Warszawie ulica Wspólna Droga 13.

Termin składania ofert: 20.02.2020r.

 

W dniu 26.02.2020r. Zarząd SM „Osowska” podjął decyzję o unieważnieniu wyboru oferenta 

SM „Osowska” zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia ponawia zbieranie ofert. Więcej informacji znajdziecie Państwo w odrębnym ogłoszeniu.

Do góry