OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

4 lipca 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osowska” w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do konkursu ofert na wykonanie robót związanych z przebudową instalacji wentylacji grawitacyjnej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Garwolińskiej 18 .

Składanie ofert do dnia: 19.07.2019r. godzina 14.00

Otwarcie ofert nastąpi dni 31.07.2019r. o godzinie 13.00

Postępowanie ma charakter jawny. tel. kontaktowy ze Spółdzielnią 22 370 21 49

SM “Osowska” zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu be dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Do góry