Informacja dla mieszkańców w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

18 marca 2019

Informacja dla mieszkańców

Do góry