WALNE ZGROMADZENIE 9.06.2018r.

4 czerwca 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” przypomina, że w najbliższa sobotę tj. 9.06.2018 roku o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej nr 141 przy ulicy Szaserów 117 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu SM „Osowska” mogą wziąć udział Członkowie Spółdzielni.

Mandaty upoważniające do zabierania głosu oraz do głosowania będą wydawane członkom po stwierdzeniu tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

Do góry