OGŁOSZENIE

9 maja 2018

W związku z zatwierdzeniem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.03.2018 roku nowego Statutu Spółdzielni , informujemy, że Statut został zarejestrowany w KRS i obecnie Spółdzielnia oczekuje na jego przesłanie z KRS.

Po otrzymaniu treść Statutu zostanie umieszczona na stronie internetowej. 

Członkowie Spółdzielni zainteresowani otrzymaniem nowego Statutu w formie papierowej, proszeni są o zgłaszanie pisemnych wniosków do biura Spółdzielni do dnia 29.06.2018 roku.

Do góry