INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

11 kwietnia 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska”, informuje, że zgodnie z obowiązującą „Ustawą o ochronie danych osobowych” ma obowiązek anonimizowania dokumentów udostępnionych elektronicznie.

Jednocześnie informujemy , że każdy członek Spółdzielni ma prawo wglądu do pełnej treści dokumentów w siedzibie Spółdzielni.

Do góry