ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

13 lutego 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osowska” z siedzibą w Warszawie informuje, że 17.03.2018r. o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej nr 141 przy ulicy Szaserów 117 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, w sprawie przyjęcia nowego Statutu Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu SM „Osowska” mogą wziąć udział Członkowie Spółdzielni.

Mandaty upoważniające do zabierania głosu oraz do głosowania będą wydawane członkom po stwierdzeniu tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

Do góry