OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

17 października 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa OSOWSKA w Warszawie przy ulicy Wspólna Droga 13 zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu drogi wewnętrznej.

Składanie ofert do dnia 17.11.2017r. godzina 12°°

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2017r. o godzinie 13°°

Postępowanie ma charakter jawny. Osoba do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Sojak tel. 22 370 21 49

Do góry