OGŁOSZENIE O PRZETARGU

28 sierpnia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa OSOWSKA w Warszawie przy ul Wspólna Droga 13 zaprasza do konkursu ofert na wykonanie robót związanych z ociepleniem ścian osłonowych, ociepleniem ścian szczytowych i uskokowych, w budynku handlowo usługowym Wspólna Droga 13.
Materiały przetargowe: kopie kosztorysów nakładczych można otrzymać w Dziale technicznym spółdzielni.
Składnie ofert do dnia 08.09.2017r. godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2017r. o godz. 13:00.
Postępowanie ma charakter jawny. Tel. kontaktowy ze Spółdzielnią: 22 370-21-49.

SM OSOWSKA zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Do góry