OGŁOSZENIE – ODCZYTY WODOMIERZY ZA I PÓŁROCZE 2017

15 maja 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Osowska” informuje, że będą spisywane stany wodomiarów na koniec I półrocza 2017 w lokalach mieszkalnych, wg załączonej poniżej tabeli.

Spółdzielnia prosi mieszkańców o udostępnienie lokali.

Osoby, które nie mogą udostępnić lokali w powyższych  terminach,  proszone są o dostarczenie stanów wodomierzy do dnia 03.07.2017 (poniedziałek) pod nr faxu (22) 370 22 69 lub pod adres e-mail: media@smosowska.pl

Odczyt podany osobiście przez właściciela lokalu może być uwzględniony tylko raz w roku rozliczeniowym. Drugi odczyt musi być dokonany przez pracownika SM w celach kontrolnych.

(Osoby, które planują wyjazdy – stany należy podać na dzień przed planowanym wyjazdem).

Nie przyjmujemy odczytów podawanych telefonicznie. Brak odczytów wodomiarów spowoduje naliczenie średniego zużycia wody dla danego lokalu.

lp.

budynek przy

data

dzień

godziny_1

godziny_2

1

Garwolińskiej 12

2017-06-28

środa

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

2

Garwolińskiej 14

2017-06-27

wtorek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

3

Garwolińskiej 16a

2017-06-27

wtorek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

4

Szaserów 117a

2017-06-26

poniedziałek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

5

Szaserów 115a

2017-06-28

środa

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

6

Osowskiej 82a

2017-06-26

poniedziałek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

7

Osowskiej 80

2017-06-26

poniedziałek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

8

Wspólna Droga 15

2017-06-27

wtorek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

9

Garwolińska 18

2017-06-27

wtorek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

10

Szaserów 121

2017-06-28

środa

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

11

Osowskiej 88

2017-06-27

wtorek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

12

Osowskiej 86

2017-06-26

poniedziałek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

13

Szaserów 115

2017-06-28

środa

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

14

Szaserów 113

2017-06-26

poniedziałek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

15

Garwolińskiej 6

2017-06-27

wtorek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

16

Osowskiej 89

2017-06-26

poniedziałek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

17

Osowskiej 85

2017-06-27

wtorek

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

18

Kordeckiego 62

2017-06-28

środa

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

19

Osowskiej 73/79

2017-06-28

środa

10.00 – 13.00

18.00 – 20.00

20

Kordeckiego 15/17

2017-06-26

poniedziałek

 

18.00 – 20.00

21

Żółkiewskiego 18

2017-06-28

środa

 

18.00 – 20.00

Do góry