ODCZYTY WODOMIERZY ZA II półrocze 2016r

23 listopada 2016

OGŁOSZENIE-ODCZYTY WODOMIERZY ZA II półrocze  2016r

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Osowska” informuje, że będą spisywane stany wodomiarów na koniec II półrocza 2016 w lokalach mieszkalnych, wg załączonej poniżej tabeli.

Spółdzielnia prosi mieszkańców o udostępnienie lokali.

Osoby, które nie mogą udostępnić lokali w powyższych  terminach,  proszone są o dostarczenie stanów wodomierzy do dnia 02.01.2017 (poniedziałek) pod nr faxu (22) 370 22 69

                                                                   lub pod adres e-mail: media@smosowska.pl

Odczyt podany osobiście przez właściciela lokalu może być uwzględniony tylko raz w roku rozliczeniowym. Drugi odczyt musi być dokonany przez pracownika SM w celach kontrolnych.

(Osoby, które planują wyjazdy – stany należy podać na dzień przed planowanym wyjazdem).

Nie przyjmujemy odczytów podawanych telefonicznie. Brak odczytów wodomiarów spowoduje naliczenie średniego zużycia wody dla danego lokalu.

lp. budynek przy data dzień godziny_1 godziny_2
1 Garwolińskiej 12 2016-12-29 czwartek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
2 Garwolińskiej 14 2016-12-28 środa 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
3 Garwolińskiej 16a  2016-12-28 środa 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
4 Szaserów 117a 2016-12-27 wtorek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
5 Szaserów 113 2016-12-27 wtorek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
6 Osowskiej 82a 2016-12-27 wtorek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
7 Osowskiej 80 2016-12-27 wtorek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
8 Wspólna Droga 15 2016-12-28 środa 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
9 Garwolińska 18 2016-12-28 środa 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
10 Szaserów 121 2016-12-29 czwartek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
11 Osowskiej 88 2016-12-28 środa 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
12 Osowskiej 86 2016-12-27 wtorek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
13 Szaserów 115 2016-12-29 czwartek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
14 Szaserów 115A 2016-12-29 czwartek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
15 Garwolińskiej 6 2016-12-28 środa 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
16 Osowskiej 89 2016-12-27 wtorek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
17 Osowskiej 85 2016-12-28 środa 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
18 Kordeckiego 62 2016-12-29 czwartek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
19 Osowskiej 73/79 2016-12-29 czwartek 10.00 – 13.00 18.00 – 20.00
20 Kordeckiego 15/17 2016-12-27 wtorek   18.00 – 20.00
21 Żółkiewskiego 18 2016-12-29 czwartek   18.00 – 20.00

 

 

Do góry