NET-CZYNSZE

3 listopada 2015

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” informuje, że został wdrożony elektroniczny dostęp do modułu czynszowego

„NET-CZYNSZE”.

Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, zainteresowane dostępem do indywidualnej kartoteki czynszowej przez internet, proszone są o osobiste zgłoszenie się do biura Spółdzielni po odbiór loginu i hasła dostępu, w godzinach przyjęć interesantów. Prosimy o posiadanie dokumentu tożsamości.

http://www.netczynsze.smosowska.pl

Do góry